Danimarka mbështetje Shqipërisë në procesin e integrimit europian