Infantino: Pesë zëvendësimet u menduan vetëm për një arsye