Banka Popullore i publikoi tabelat e standardizuara për depozitat dhe kreditë e bankave dhe kursimoreve

Shkup, 9 gusht – Ka filluar publikimi i tabelave të standardizuara me të dhëna për kreditë dhe depozitat që ofrojnë bankat dhe kursimoret. Që nga fillimi i këtij muaji, bankat dhe kursimoret e bëjnë këtë në faqet e tyre të internetit, dhe që nga sot, këto të dhëna janë publikuar në një seksion të veçantë të faqes së internetit të Bankës Popullore.

Banka Popullore thekson se ndryshe nga më parë kur bankat dhe kursimoret zgjodhën individualisht se cilat të dhëna të publikonin për produktet e tyre dhe në çfarë forme, tani, me qasjen e re të unifikuar, qytetarëve u sigurohet informacion më i saktë dhe i plotë për aspektet më të rëndësishme gjatë zgjedhjes së kredive dhe depozitave, duke marrë parasysh rreziqet e mundshme.

Përveç tabelave me të dhëna të standardizuara, janë publikuar përmbajtje të tjera për nevojat e klientëve të bankave dhe kursimoreve në faqen e internetit të Bankës Popullore, duke përfshirë informacionin e kontaktit për ankesat për banka dhe kursimore të caktuara, si dhe për pyetjet e parashtruara më shpesh nga konsumatorët deri tek Banka Popullore.

Nga Banka Popullore thonë se pjesa e faqes në internet ku publikohen tabelat e standardizuara të të dhënave do të përditësohet vazhdimisht, paralelisht me aktivitetet që ata zbatojnë për mbrojtjen e konsumatorit.