Takime të Xhaferit me delegacionet e Meksikës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës në Asamblenë e Unionit Interparlamentar