Ruskoska me SMS për gjykatësit e Apelit: Nëse e keni lëshuar Katicën, do t’ju shkund nga brekët