medial

Banka Botërore i dha Shqipërisë 615 milionë USD në dy vite, ja ku shkuan

/

Banka Botërore vetëm pak vite më parë miratoi një Kuadër Partneriteti me Shqipërinë, e cila përfshinte vitet 2015-2019, me një vlerë financiare prej 1.2 miliardë dollarë, e cila do të shtrihej në disa programe. Por kur kanë kaluar disa vite nga nisja e zbatimit duket se pjesa më e madhe e këtyre parave tashmë janë

Takim Dimitrov-Dezir, këmbehen mendime për përmirësimin e gjendjes në fushën mediale

Përkushtimi i Qeverisë për përmirësimin e klimës së përgjithshme dhe gjendjes në fushën e lirive mediale, për lirimin e mediave nga ndikimet dhe presionet politike dhe institucionale, pavarësia financiare, si dhe për profesionalizmin  e servisit radiodifuziv publik, si dhe hapat në drejtim të rritjes së transparanecës dhe disponueshmërisë së informacioneve me karakter publik, janë çësjhtjet

DAP-i do të fitojë “pushtet” për të ardhurat e të gjithëve

//

Bujqit e paregjistruar nga viti i ardhshëm do të paguajnë tatim personal të të ardhurave. Do të numërohen të gjithë tezgaxhinjtë në tregjet e gjelbra të cilët do të paguajnë tatim personal paushall, që do ta përcaktojë Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP). Do të piketohet çdo denarë i paguar i qytetarëve të Maqedonisë, të