Shkrimtari Abedini, libër për ruajtjen e gjuhës shqipe dhe traditave jashtë kufijve