Familjeve një shtesë prej 300 euro për fëmijë: Publikohen detaje të pakos stimuluese prej 130 miliardë dollarësh të Gjermanisë