Komuna e Rahovecit liron bizeset nga pagesa e qirasë deri në muajin maj