Konferencë shtypi e ministrit Mançevski (drejtpërdrejtë)