​Pështyn qëllimisht mbi ushqime – arrestohet shtetasi britanik