Ademi në hapjen e sallës sportive në një shkollë në Labunishtë