Ambasada Britanike: Jemi të brengosur për rritjen e krimeve ndaj serbëve

Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë ka kërkuar nga institucionet qendrore të Kosovës që të sigurojnë komunitetet jo shumicë.

“Jemi të brengosur me rritjen e krimeve të raportuara ndaj Serbëve të Kosovës gjatë pandemisë COVID-19. Është me rëndësi që të gjitha komunitetet të ndihen të sigurta në Kosovën multietnike”, njoftoi Ambasada përmes një postimi në Facebook.

Postimi i plotë në Facebook:

Jemi të brengosur me rritjen e krimeve të raportuara ndaj Serbëve të Kosovës gjatë pandemis COVID-19. Është me rëndësi që të gjitha komunitetet të ndihen të sigurta në Kosovën multietnike. Ne kërkojmë nga institucionet qëndrore që të marrin seriozisht këto shqetësime dhe të ofrojnë zgjidhje për të siguruar komunitetet jo-shumicë.
***

Zabrinuti smo zbog povećanja broja prijavljenih krivičnih dela nad kosovskim Srbima tokom pandemije COVID-19. Važno je da se sve zajednice osećaju bezbedno na multietničkom Kosovu. Tražimo da centralne institucije ozbiljno shvate ovu zabrinutost i primene rešenja da bi ponovo uverile nevećinske zajednice.
***

We are concerned by the increase in crimes reported against Kosovan Serbs during the COVID-19 pandemic. It is important that all communities feel secure in a multi-ethnic Kosovo. We ask that central institutions take these concerns seriously and implement solutions to reassure non-majority communities.