Molla dhe fasulja në krye të prodhimeve bujqësore që eksporton Korça