Aliu: Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përballet me mungesë të punonjësve

Shkup, 27 janar – Gjatë skriningut, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AMDHP) u vlerësua për punën tonë të deritanishme, por është shprehur shqetësim që edhe ne e ndajmë për mungesën e kapaciteteve të mjaftueshme personale të Agjencisë për t’u përballur me sfidat e reja, veçanërisht me Ligjin e ri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, deklaroi sot drejtori i AMDHP-së, Imer Aliu, në shënimin e 28 janarit – Ditës Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

“Kjo situatë e vështirëson edhe më shumë faktin se punonjësit po ikin nga ne, sepse sektori privat, për shkak të ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, duke e ditur se duhet të respektojë, ka nevojë për punë profesionale, u ofron punonjësve tanë paga dyfish e trefish më të larta nga ajo që i marrin për momentin në Agjenci. Kjo fatkeqësisht po ndodh. Në pesë vitet e fundit janë larguar tetë nga punonjësit. Ndoshta për disa nuk është një numër i madh, por për Agjencinë është rreth 30 deri në 40 për qind e numrit të përgjithshëm të të punësuarve. Sigurisht që kjo na e vështirëson punën”, thotë drejtori i Agjencisë.

AMDHP ka hartuar ndryshime në Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në fushën e pavarësisë financiare dhe të personelit të Agjencisë, në mënyrë që të mos kërkohet pëlqimi për punësim nga Ministria e Financave apo pëlqimi për sistemim nga institucionet e tjera (MSHIA), por që Agjencia të vendosë vetë. Propozimi është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Kuvend, por Aliu thotë se nuk ka përgjigje.

Lidhur me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Aliu thotë se është i mirë, por është evidente se ne si shoqëri dhe si institucione duhet të punojmë shumë më tepër për ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen e të dhënave personale.

Qeveria, me Rregulloren e Punës, thekson ai, është e obliguar të kërkojë mendimin tonë për ligjet e reja të propozuara që janë duke u miratuar dhe që përmbajnë dispozita për mbrojtjen e të dhënave personale.

Drejtori i AMDHP-së Aliu thotë se numri i ankesave ndaj tyre nga qytetarët për keqpërdorim të të dhënave personale është vazhdimisht në rritje.

Në tre muajt e ardhshëm Agjencia do të punojë në hartimin e një strategjie të re dhjetëvjeçare për mbrojtjen e të dhënave personale.

Me rastin e 28 janarit – Ditës Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave Personale, sot në “Shtëpinë Evropiane” u mbajt konferenca “Së bashku për mbrojtjen e të dhënave personale”, organizuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në vend, Fondacioni “Metamorfozis”, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qendra për Kërkime dhe Analiza Ligjore.

Shtefen Hudolin, shef i departamentit për bashkëpunim pranë Delegacionit të BE-së në vend, theksoi nevojën e zbatimit të plotë të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, duke ofruar burime adekuate dhe punësim adekuat si në Agjenci ashtu edhe në institucione. Sipas tij, është e nevojshme që ligji të zbatohet në të gjithë sektorët dhe të përfshihet Agjencia, si dhe në rregulloren zgjedhore. Puna e Agjencisë dhe zbatimi i legjislacionit në kuadër të negociatave të ardhshme me BE-në është pjesë e Kapitullit 23.

Fondacioni Metamorfozis për Internet dhe Shoqëri, përmes Organizatës Civile Konekt, po zbaton një projekt për Mbrojtjen Teknike dhe të Integruar të të Dhënave Personale – duke ndërtuar një ekosistem digjital gjithëpërfshirës.

Nga data 1 shkurt, Qendra për Kërkime dhe Analiza Juridike, së bashku me Juristët e Rinj dhe Agjencinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë, do të zbatojnë projektin “Drejtësia efektive për mbrojtjen e lirive themelore dhe privatësisë së njerëzve në hapësirën onlajn”.

Më 28 janar shënohet përvjetori i miratimit të Konventës së Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dokumenti i parë ligjërisht i detyrueshëm ndërkombëtar në fushën e të dhënave personale