Strategjia e habitshme holandeze për të luftuar Covid-19 – shumë e ndryshme nga e shumicës së vendeve në botë!