U miratua informata për ndërtim dhe rehabilitim të sallave sportive në shkolla