Universiteti i Tetovës e shënoi 25-vjetorin e ligjëratave të para