Kërcënimi i Kurtit si push.kalla në duart e një fëmije tekanjoz