Në Klinikën e Syve për herë të parë kryhet operacioni për heqje të trupit të huaj nga syri (FOTO)