Rënia e Murit Berlinit, e parë nga ëmbëltore “Elida”