Javën e kaluar në Ohër 27, në Strugë 54 dhe në Dibër tetë të konfirmuar me Kovid-19

Ohër, 25 korrik 2020 (MEDIAL) – Buletini shtatë ditor në Qendrën e Shëndetit Publik nga Ohri i përshin komunat Ohër, Debërc, Strugë, Vevçan, Dibër dhe Qendër Zhupë tregon se në periudhën nga 18 deri 24 korrik në laborator është diagnostikuar prania e Kovid-19 te 27 persona nga Ohri, 54 persona nga Struga dhe tetë persona nga Dibra.

Javën e kaluar, nga gjithsej 322 materiale të marra për ekzaminim, 243 janë mbledhur sipas indikacioneve epidemiologjike (persona që plotësojnë kriteret për përcaktimin e rastit) (Ohër dhe Debrc 86, Strugë dhe Vevçani 71, Dibra dhe Qendra Zhupë 77), dhe 88 materiale janë marrë për shqyrtim testimi me udhëzim nga një mjeku amë dhe vetëm nga Ohri dhe Debrca.

Në Ohër 111 raste aktive të KOVID-19, 176 në Strugë dhe 20 në Dibër. Në periudhën përkatëse, janë shëruar 36 persona nga Ohri, 25 persona nga Struga dhe një person nga Dibra. Dy vdekje lidhur me KOVID-19 u regjistruan javën e kaluar, të dy nga Komuna e Strugës.

Kur bëhet fjalë për bilancin e përgjithshëm nga fillimi i epidemisë deri dje, KOVID-19 është regjistruar me gjithsej 844 persona në komunat përkatëse, 258 persona në komunat e Ohrit dhe Debrcës, 404 persona në komunat Strugë dhe Vevçani dhe 182 persona në komunat e Dibër dhe Qendër Zhupë. Të shëruar 149 pacientë nga Ohri, 182 nga Struga, dhe 62 pacientë nga Dibra dhe Qendra Zhupë. Shtatë  vdiqën në Ohër, 41 në Strugë dhe nga pesë në Dibër dhe Qendër Zhupë. sn/