MPB-ja vazhdon hetimin në përcaktimin e adresave IP për sulmin në ueb faqen e KSHZ-së

Shkup, 24 korrik 2020 (MEDIAL) – Sektori për krim kompjuterik dhe forenzikë digjitale në MPB, dorëzoi njoftim në Prokurorinë Themelore Publike – Shkup në të cilën sqaron se të gjitha masat dhe aktivitetet e ndërmarra për zbardhjen e rastit të lajmëruar nga ana e Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), në lidhje me mos funksionimin e faqes së tyre të internetit në ditën, apo gjatë përfundimit të procesit zgjedhor.

Gjatë hetimit, kumtoi sot MPB-ja, janë siguruar të dhëna dhe kyçje për funksionimin e sistemit dhe pjesëve të sistemit për të mbështetur procesin zgjedhor në Komisionin Shtetëror Zgjedhor.

“Të dhënat u siguruan nga disa institucione dhe kompani që ishin përfshirë në procesin zgjedhor. Nga aplikimi i paraqitur dhe analiza e të dhënave është arritur në konstatim se në përfundim të procesit zgjedhor dhe veçanërisht gjatë shpalljes së rezultateve paraprake, janë regjistruar sulm DDoS në faqen https://www.sec.mk/ dhe që ndikoi në paaftësinë mbi publikimin e rezultateve nga aplikimi në serverin e dedikuar për publikimin e rezultateve paraprake”, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Për më tepër, gjatë analizës së të dhënave të marra nga ndërmarrja “DUNA KOMPJUTER”, të cilat i referohen të dhënave dhe skedarëve të nxjerra nga serverët (bazat e të dhënave dhe kyçjet nga sistemet) për analizë të mëtutjeshme të problemeve të mundshme me funksionalitetin e tyre, sqarohet në kumtesën e MPB-së, “nuk është përcaktuar mosfunksionimi i sistemeve ose vonesa në procesin e vërtetimit të sigurisë së përdoruesve për marrjen dhe hyrjen e rezultateve të komisioneve zgjedhore”.

Sektori për krim kibernetik dhe forenzikë digjitale në bashkëpunim me Prokurorinë Publike, thuhet në kumtesën e MPB-së, përdor të gjithë mekanizmat për bashkëpunim ndërkombëtar me ofruesit e shërbimeve të Internetit jashtë juridiksionit tonë, në mënyrë që të marrin të dhëna për përdoruesit e shërbimeve të tyre.

“Hetimi i këtij rasti vazhdon me qëllim të përcaktimit të adresave IP nga ka ardhur sulmi, për të mbledhur informacione shtesë për të përcaktuar autorin e këtij sulmi dhe për të përcaktuar nëse ka pasur arsye të tjera që kanë ndikuar ose kanë të bëjnë me pamundësinë për të publikuar rezultatet paraprake”, thuhet në kumtesën e MPB-së. bs/fab