Pamundësohet hyrja për automjete të rënda deri te ish- Kombinati i drurit deri në orën 13

Kavadar, 20 korrik 2020 (MEDIAL) – Ndërmarrja Publike “Komunalec” nga Kavadari informon se për shkak të punimeve ndërtimore “rikonstruimi i linjës së ujësjellësit”, në rrugën kryesore të hyrjes në ish-kombinatin e drurit  “Strasho Pinxhur”, hyrja në kombinat për automjete të rënda transportuese do të jetë e pamundësuar nga ora 07.00 deri në orën 13.00.

Në atë kompleks, tani ekzistojnë më shumë fabrika. sd/ls/