Lumezi dhe Havolli diskutojnë për fuqizimin e luftës kundër korrupsionit

Ndër të tjera, zbatimi dhe plotësimi i legjislacionit në luftën kundër korrupsionit, me theks të veçantë̈ të Ligjit për Agjencinë̈ Kundër Korrupsionit (AKK), ai për deklarimin e pasurisë, si dhe koordinimi dhe harmonizimi i të dyja institucioneve në hartimin e Strategjisë̈ Kundër Korrupsionit 2021-2025, ishin në fokus të diskutimit në takimin e mbajtur ndërmjet Kryeprokurorit Lumezi dhe Drejtorit Havolli. 

Kryeprokurori i Shtetit ka kërkuar nga Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit që të trajtohen me prioritet të gjitha rastet, të cilat i posedon kjo agjenci dhe që janë për tu dërguar në prokurori, duke theksuar se fuqizimi dhe avancimi i luftës kundër korrupsionit është̈ qëllim dhe prioritet i lartë e i domosdoshëm institucional.   

Në fund të takimit të dy bashkëbiseduesit kanë shprehur gatishmërinë e ndërsjellë për avancimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, me qëllim të fuqizimit të luftës kundër korrupsionit. /Lajmi.net/