Në Komunën e Karposhit janë mbjellë 28 drunj

Shkup, 20 qershor 2020 (MEDIAL) – Shërbimet komunale në Komunën e Karposhit kanë mbjellë edhe 28 drunj shumëvjeçar në disa lokacione në komunë.

Drunj të ri u mbollën në Taftalixhe, rreth ndërtesave të banimit në afërsi të tregut, Kozle (mes ndërtesave në rr. “Vasil Çakalarov”), në Karposh 3 (afër City toower) dhe në Taftalixhe 2 (në rrugën “Zheneva”, në afërsi të BNJVL).

Komuna u bën thirrje qytetarëve të jenë të përgjegjshëm ndaj mjedisit jetësor. Lufta për Karposht të pastër dhe të gjelbër është e përbashkët. sn/