Zhbogar për vizitë në shkollën e rinovuar në Çerkez

në kategorine Maqedoni

Ministri i Financave Dragan Tevdovski, euroambasadori Dragan Tevdovski, drejtori i Zyrës së Bankës Botërore në Maqedoni Marko Mantovaneli dhe kryetari i Komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski, do ta vizitojnë SHFK “Jeronim Derada” në fshatin Çerkez, Komuna e Kumanovës.

Shkolla është rinovuar me mjete grant të IPA-s përmes Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale, të cilin e zbaton Ministria e Financave me mbështetjen e Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian.