Sa shpesh duhet të keni vizitë tek mjeku menjëherë pas lindjes

në kategorine Lajme

Kolegji Amerikan i Obstetërve dhe Gjinekologëve rekomandon që kujdesi i paslindjes të jetë një proces i vazhdueshëm dhe jo vetëm një vizitë e vetme pas lindjes tuaj.

Mbani kontaktet me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor brenda 3 javëve të para pas lindjes. Brenda 12 javëve pas lindjes, shihni ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor për një vlerësim të plotë pas lindjes.

Gjatë këtij takimi, ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor do të kontrollojë gjendjen shpirtërore dhe mirëqenien tuaj emocionale, do të diskutojë mbi kontracepsionin dhe ndarjen e lindjeve, do të shqyrtojë informacionin për kujdesin dhe ushqyerjen e foshnjave, të flasë për zakonet e gjumit dhe çështjet që lidhen me lodhjen dhe të bëni një provim fizik.

Kjo mund të përfshijë një kontroll të barkut tuaj, vaginës, qafës së mitrës dhe mitrës për t’u siguruar që jeni shëruar mirë.

Kjo është një kohë e mirë për të folur për ndonjë shqetësim që mund të keni, përfshirë rifillimin e aktivitetit seksual dhe mënyrën se si po përshtateni me jetën me një fëmijë të ri.