Spaho: Zgjedhjet e parakohshme janë rruga e vetme për të kapërcyer këtë krizë