KDI: Analiza lidhur me degradimin e mjedisit nga investimet kapitale me interes publik