Infermieret në New York po paguhen tri herë më shumë